MariaDB user management

Feeling right at home

MariaDB user management

9 december 2017 blog 0

Basic user management in MariaDB

Create database user

MariaDB [(none)]> create user top2000user@’%’ identified by ‘Yep’;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

Grant privilege

MariaDB [(none)]> grant select on petervg_top2000.* to top2000user@’%’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

https://mariadb.com/kb/en/library/create-user/
https://mariadb.com/kb/en/library/grant/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *